Agunnarydsstiftelsen

Agunnaryd goes underground

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 10 000 kr som stimulans till att kunna genomföra det publika projektet Agunnaryd goes underground. Måndagen den 24/10 infaller FN-dagen. Agunnaryds förskola och skola vill liksom förra året uppmärksamma denna dag med ett öppet hus där vi visar vår verksamhet och högtidlighåller FN-dagen och FN:s barnkonvention. Till detta öppna hus som äger rum på kvällen mellan kl. 17-20 är alla med intresse för förskolans och skolans verksamhet välkomna till oss.