Agunnarydsstiftelsen

Statusutredning av stensvalvsbron vid Tjurkö Kvarn

Projektet: ”Statustutredning av stenvalvsbron vid Tjurkö kvarn” har fått ett bidrag på 10 000 kr som delfinansiering för en utredning kring statusen för den kulturhistoriskt viktiga stenvalvsbron vid Tjurkö kvarn. Utredningens syfte är att fastställa brons kondition och eventuella behov av underhåll.