Agunnarydsstiftelsen

Skolutflykt till Bräkentorp

Agunnarydsskolans föräldraförening har fått ett bidrag på 5 000 kr för att anordna en skolresa till Finnstugan, Bräkentorp. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.