Agunnarydsstiftelsen

Samordnare av den internationella profilen på Agunnaryds förskola och skola

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras av Agunnarydsstiftelsen även under läsåret 2015/2016 med ca 60 000 kr.