Agunnarydsstiftelsen

Restaurering av stenmur vid Anghultsrasten

Angshultsrasten har fått ett bidrag på 50 000 kr för renovering av stenmur, som utgör en av sidorna till grunden i den öppna rast- och mötesplatsen.