Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid Bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening har fått ett bidrag på 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegråden. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.