Agunnarydsstiftelsen

Etablering av butiken Ljuvligt i Agunnaryd

Ljuvligt Handelsbolag har beviljats ett bidrag på 44 000 kr i samband med etableringen av blomster- och inredningsbutiken Ljuvligt i Agunnaryd.