Agunnarydsstiftelsen

Elkabel till reservkraft drivmedelsstationen

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ca 10 000 kr i bidrag för att gräva ner en elkabel mellan reservkraftverket och bensinsationen vid lanthandeln.