Agunnarydsstiftelsen

Stöd till områden i socknen där fiberutbyggnaden blir dyrast

LRF:s fiberavdelning har fått ett stöd på 500 000 kr för att kunna fortsätta att stödja de olika byalagens arbete med att gräva ner fiberslang i Agunnaryd. Detta enligt den syn på solidarisk lösning som funnits under de ca 4 år som fiberprojektet drivits i socknen. Målet i fiberprojektet har hela tiden varit att kapa kostnaderna för de fastigheter som får det dyrast att ansluta – en rättviseprincip som Agunnarydsstiftelsen även fortsättningsvis stöttar sitt beslut på. Förhoppningen är att skapa tillräckligt gynnsamma förhållande för fiberanslutning i hela socknen.