Agunnarydsstiftelsen

Sockenrådets sponsringsfond

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 20 000 kr för att genom egna insatser marknadsföra Agunnaryd samt att administrera individers och föreningars insatser för marknadsföring av Agunnaryd.