Agunnarydsstiftelsen

Multimediainlägg i lanthandeln

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ett bidrag på 30 000 kr som delfinansiering av en multimedianläggning (TV och stereo) till lanthandelns café.