Agunnarydsstiftelsen

Handdator lanthandeln

Agunnaryds Lanthandel har fått ett bidrag på ca 4 000 kr som delfinansiering av en handdator som kan användas vid t.ex. inventering.