Agunnarydsstiftelsen

A-öl, en pilotstudie inom A-ölskonsortiet

A-ölkonsortiet vill undersöka och i skrift sammanställa förutsättningarna för att Agunnaryd ska kunna starta ett mikrobryggerie för framställning av lokal öl. För att genomföra denna pilotstudie har A-ölskonsortiet (kontaktperson Jonas Svensson) beviljats ett bidrag på 26 500 kr.