Agunnarydsstiftelsen

Utställningen ”utan en tråd”

Projektgruppen ”Utan en Tråd” har fått ett bidrag på 20 000 kr som kostnadstäckning för en del av de kostnader som uppkom i samband med planering och genomförande av utställningen ”Utan en Tråd” i Agunnaryd under oktober 2013.