Agunnarydsstiftelsen

Utrustning till servicerum lanthandeln

I samband med utbyggnad av café och servicerum tillkom ytterligare investeringsbehov i form av utrustning till de två servicerummen (frisör och fotvård) och Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ett bidrag på ca 30 000 kr till detta.