Agunnarydsstiftelsen

Större café och service i Lanthandeln

Vi har investerat 650 000 kr som delfinansiering av Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förenings satsning på att utveckla lanthandeln med ett större café samt servicelokaler. En dubbelt så stort café är en välkommen satsning på den välbesökta, och många gånger trånga, mötesplatsen för spontana möten mitt i vardagens Agunnaryd. Satsningen leder nu till att agunnarydsborna kan erbjudas olika typer av service, i form av t.ex. frisör, massör, fotvårdare.