Agunnarydsstiftelsen

Profilering av Agunnarydsskolan

Vår lokala skola är givetvis en viktig aktör för framtidens Agunnaryd. Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. Agunnaryds Sockenråd har därför fått ett bidrag på 9 000 kr för att i samverkan med Agunnarydsskolans personal samordna en förstudie för att undersöka om man kan skapa en engelskaprofilering. På det viset hoppas man kunna kombinera den gemytliga och trevliga byskolan, med att barnen förbereds att möta världen på ett naturligt sätt.